KLARO renseanlegg

KLARO RENSEANLEGG

I de tilfeller det ikke er mulig å koble seg til det kommunale avløpsnettet, vil det være behov for et annet type renseanlegg. GIBTECH AS er stolt forhandler av KLARO renseanlegg.


Klaro har siden oppstart i 2001 montert over 250 000 renseanlegg, dette fordelt på 25 land over hele verden. 


    • Ingen mekanikk
    • Ingen pumper
    • Èn slamtømming pr. år
    • Ingen strømførende deler i kontakt med avløpsvannet


Klaro har flere enn 300.000 brukere. Et stort antall av disse benytter seg av minirenseanlegget, for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Klaro’s minirenseanlegg fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden (sekvensiell biologisk rensing). Den er enkel i sin tekniske oppbygning, samt lett å tilpasse ulike behov. 


Ta kontakt om dette kan være interessant for deg.