Navnet GIBTECH

NAVNET GIBTECH

GIBTECH AS ble stiftet av Gunnar Ingolf Baardsen i 2013. Virksomheten drev da med ingeniørtjenester i forbindelse med maskinkonstruksjon, hvorav hovedvekten lå på konstruksjon (design) av rørsystemer. I 2017 overtok sønnen Einar Baardsen staffettpinnen, men skiftet virksomhetens hovedvekt og fokus til selve rørleggerfaget.


Da Gunnar tegnet logoen i 2013 hentet han inspirasjon fra et aksesystem i en lærebok, hvor det var brukt Isometrisk tegning. Den ble stilisert til logo og kan tolkes som en konstruksjon hvor det kommer inn/ut rør, eller si en maskin med rørtilknytning. 


En annen tolkning av logoen som Einar gjerne liker å bruke er at han plasserer firmaets verdier inn slik; Kjærnen, altså senter av logoen symboliserer kunnskap som gir kunden trygghet, mens de tre utstikkene som symboliserer et krysningspunkt av rør-ender reprensenterer de siste verdiene solid, innovativ og lagspiller. Verdiene kan du lese om på hovedsiden, "hjem".